Odkryj swoje możliwości
Studiuj na AMISNS

Termin składania dokumentów

1 czerwca 2023 r. – 30 września 2023 r.

Na Kierunek Lekarski termin I-szej rekrutacji do 16 sierpnia
lub do wyczerpania limitu miejsc

amisns rekrutacja na studia
amisns uczelnia elblag

Miejsce składania dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2 w Centrum Rekrutacji pok. 110 od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Numer konta Uczelni:

66 2030 0074 5385 0001 1290 4187

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności: nazwisko, imię, kierunek studiów.

Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA

PołożnictwoI rok 3800 zł/ za semestr
II rok 4000 zł/ za semestr
III rok 4200 zł/ za semestr
PielęgniarstwoI rok 4100 zł/ za semestr
II rok 4500 zł/ za semestr
III rok 5000 zł/ za semestr
Ratownictwo medyczneI rok 4100 zł/ za semestr
II rok 4500 zł/ za semestr
III rok 5000 zł/ za semestr
KosmetologiaI rok 3000 zł/ za semestr
II rok 3300 zł/ za semestr
III rok 3600 zł/ za semestr

STUDIA II STOPNIA

PielęgniarstwoI rok 4000 zł/ za semestr
II rok 4500 zł/ za semestr

STUDIA I STOPNIA

AdministracjaI rok 3000 zł/ za semestr
II rok 3300 zł/ za semestr
III rok 3600 zł/ za semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzneI rok 3200 zł/ za semestr
II rok 3500 zł/ za semestr
III rok 3800 zł/ za semestr
PedagogikaI rok 2800 zł/ za semestr
II rok 3100 zł/ za semestr
III rok 3400 zł/ za semestr

STUDIA II STOPNIA

AdministracjaI rok 3200 zł/ za semestr
II rok 3500 zł/ za semestr
PedagogikaI rok 3200 zł/ za semestr
II rok 3500 zł/ za semestr

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia
(tryb dzienny)
I rok 3700 zł/ za semestr
II rok 4000 zł/ za semestr
III rok 4300 zł/ za semestr
IV rok 4600 zł/ za semestr
V rok 4900 zł/ za semestr
Psychologia
(tryb zaoczny)
I rok 3700 zł/ za semestr
II rok 4000 zł/ za semestr
III rok 4300 zł/ za semestr
IV rok 4600 zł/ za semestr
V rok 4900 zł/ za semestr

JEDNOLITE MAGISTERSKIE/LEKARSKIE

Kierunek lekarskiI rok 22000 zł/ za semestr
II rok 23500 zł/ za semestr
III rok 25000 zł/ za semestr
IV rok 26500 zł/ za semestr
V rok 28000 zł/ za semestr
VI rok 29500zł zł/ za semestr

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Fizjoterapia
(stacjonarne)
I rok 4500 zł/ za semestr
II rok 4800 zł/ za semestr
III rok 5100 zł/ za semestr
IV rok 5400 zł/ za semestr
V rok 5700 zł/ za semestr

O naszej uczelni

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych nawiązuje do bogatych tradycji akademickich Elbląga. Naszą misją, jako uczelni o profilu praktycznym, jest kształcenie zawodowe na poziomie wyższym, rozwijanie badań rozwojowych, dbanie o wysoki poziom dydaktyki, uwzględniającej najnowsze tendencje, innowacyjne metody, nowe technologie i oczekiwania pracodawców.

Kierunki, w których kształci się na Uczelni, odpowiadają potrzebom studentów oraz społeczności lokalnej i regionalnej. Absolwenci Uczelni uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy. 

1 e1671190132954
absolwentów
kierunków studiów
m2 kampusu akademii
konferencji medycznych w ciągu ostatnich 5 lat

Nasz kampus

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w pełni zabezpiecza możliwość kształcenia według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce, w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy. CDiSM jest odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego.

Akademia Medycznych
i Społecznych Nauk Stosowanych

  • 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
  • 55 239 38 10 / 512 543 321
  • 55 239 39 55 / 512 542 967
  • e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl
  • pok. nr 110

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 16:00