Odkryj swoje możliwości
Studiuj na AMISNS

Termin składania dokumentów

1 czerwca 2024 r. – 30 września 2024 r.

Na Kierunek Lekarski termin I-szej rekrutacji do 14 lipca
lub do wyczerpania limitu miejsc

amisns rekrutacja na studia
amisns uczelnia elblag

Miejsce składania dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2 w Dziale Rekrutacji i Promocji od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00

Opłata rekrutacyjna:

85 zł

Dla absolwentów AMiSNS 0 zł opłaty rekrutacyjnej przez całą rekrutację!

Numer konta Uczelni:

66 2030 0074 5385 0001 1290 4187

W tytule wpłaty prosimy o podanie danych w następującej kolejności: nazwisko, imię, kierunek studiów.

Kierunki studiów

STUDIA I STOPNIA

Jednorazowa opłata/ w ratach (za semestr) rok akademicki 2024/2025

PołożnictwoI rok 4300 zł/4550 zł za semestr
II rok 4700 zł/4950 zł za semestr
III rok 5000 zł/5250 zł za semestr
PielęgniarstwoI rok 4300 zł/4550 zł za semestr
II rok 4700 zł/4950 zł za semestr
III rok 5000 zł/5250 zł za semestr
Ratownictwo medyczneI rok 4200 zł/4550 zł za semestr
II rok 4600 zł/4850 zł za semestr
III rok 5000 zł/5250 zł za semestr
KosmetologiaI rok 3000 zł/3250 zł za semestr
II rok 3300 zł/3550 zł za semestr
III rok 3600 zł/3850 zł za semestr

STUDIA II STOPNIA

PielęgniarstwoI rok 4200 zł/4450 zł za semestr
II rok 4400 zł/4650 zł za semestr
Promocja dla absolwentów
AMiSNS
I rok 4000 zł/4250 zł za semestr
II rok 4200 zł/4450 zł za semestr

STUDIA I STOPNIA

AdministracjaI rok 3100 zł/3350 zł za semestr
II rok 3400 zł/3650 zł za semestr
III rok 3700 zł/3950 zł za semestr
Bezpieczeństwo wewnętrzneI rok 3300 zł/3350 zł za semestr
II rok 3700 zł/3950 zł za semestr
III rok 3900 zł/4150 zł za semestr
PedagogikaI rok 2800 zł/3050 zł za semestr
II rok 3100 zł/3350 zł za semestr
III rok 3400 zł/3650 zł za semestr
ZarządzanieI rok 3100 zł/3350 zł za semestr
II rok 3400 zł/3650 zł za semestr
III rok 3700 zł/3950 zł za semestr

STUDIA II STOPNIA

AdministracjaI rok 3000 zł/3250 zł za semestr
II rok 3300 zł/3550 zł za semestr
Promocja dla absolwentów
AMiSNS
I rok 2800 zł/3050 zł za semestr
II rok 3100 zł/3350 zł za semestr
PedagogikaI rok 3300 zł/3550 zł za semestr
II rok 3600 zł/3850 zł za semestr
Promocja dla absolwentów
AMiSNS
I rok 3100 zł/3350 zł za semestr
II rok 3400 zł/3650 zł za semestr

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Psychologia
(tryb zaoczny)
I rok 3700 zł/3950 zł za semestr
II rok 4300 zł/4550 zł za semestr
III rok 4600 zł/4850 zł za semestr
IV rok 4900 zł/5150 zł za semestr
V rok 4900 zł/5150 zł za semestr

JEDNOLITE MAGISTERSKIE/LEKARSKIE

Kierunek lekarskiI rok 23000 zł/24000 zł za semestr
II rok 24500 zł/25500 zł za semestr
III rok 26000 zł/27000 zł za semestr
IV rok 27500 zł/28500 zł za semestr
V rok 29000 zł/30000 zł za semestr
VI rok 30500 zł/31500 zł za semestr

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Fizjoterapia
(stacjonarne)
I rok 4500 zł/4750 zł za semestr
II rok 4800 zł/5050 zł za semestr
III rok 5100 zł/5350 zł za semestr
IV rok 5400 zł/5650 zł za semestr
V rok 5700 zł/5950 zł za semestr
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną2 semestry / 1700 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla pracowników oświaty)
Doradztwo zawodowe z elementami coachingu3 semestry / 1900 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla pracowników oświaty)
Organizacja i zarządzanie oświatą z elementami coachingu2 semestry / 1800 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla pracowników oświaty)
Administracja publiczna2 semestry / 1700 zł za semestr
Cyberbezpieczeństwo2 semestry / 1600 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla przedstawicieli służb mundurowych)
Psychologia sportu2 semestry / 1800 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla pracowników oświaty
i pracowników samorządowych)
Administracja cyfrowa2 semestry / 1800 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla pracowników administracji publicznej)
Zarządzanie zasobami ludzkimi2 semestry / 1700 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla pracowników działów personalno-kadrowych w sektorze prywatnym i publicznym)
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo cywilne2 semestry / 1700 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla przedstawicieli służb mundurowych
i pracowników administracji publicznej)
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa2 semestry / 1700 zł za semestr
(zniżka 100 zł dla przedstawicieli służb mundurowych)

Zniżka za rejestrację do 30.09.2024 r. – 150 zł

Zniżka dla absolwentów z 2024 r. – 100 zł

O naszej uczelni

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych nawiązuje do bogatych tradycji akademickich Elbląga. Naszą misją, jako uczelni o profilu praktycznym, jest kształcenie zawodowe na poziomie wyższym, rozwijanie badań rozwojowych, dbanie o wysoki poziom dydaktyki, uwzględniającej najnowsze tendencje, innowacyjne metody, nowe technologie i oczekiwania pracodawców.

Kierunki, w których kształci się na Uczelni, odpowiadają potrzebom studentów oraz społeczności lokalnej i regionalnej. Absolwenci Uczelni uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne na współczesnym rynku pracy. 

1 e1671190132954
absolwentów
kierunków studiów
m2 kampusu akademii
konferencji medycznych w ciągu ostatnich 5 lat

Nasz kampus

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w pełni zabezpiecza możliwość kształcenia według najnowszych standardów i technologii z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Studenci mają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce, w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy. CDiSM jest odpowiedzią na potrzebę praktycznego kształcenia personelu medycznego.

Akademia Medycznych
i Społecznych Nauk Stosowanych

  • 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
  • 55 239 38 10 / 512 543 321
  • 55 239 39 55 / 512 542 967
  • e-mail: rekrutacja@amisns.edu.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek: 8:00 – 16:00
Środa: 8:00 – 16:00
Czwartek: 8:00 – 16:00
Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 8:00 – 16:00